Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Το Zen Center Athens είναι ένας μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής οργανισμός, που διδάσκει τον αρχαίο Δρόμο του Ζεν καθώς και τις πολεμικές τέχνες που διέπονται από το πνεύμα του. Το Kέντρο Ζεν προσφέρει τη δυνατότητα γνωριμίας με μια πρακτική 2600 ετών η οποία παραμένει ζωντανή ως τις μέρες μας, ίσως πιο επίκαιρη από ποτέ. Βρίσκεται πέρα από δόγματα, κι έτσι γίνεται κατάλληλη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούμε την παράδοση του Σότο Ζεν, όπως αυτή διαμορφώθηκε και καταγράφηκε από τον Ιάπωνα ιδρυτή της Ντόγκεν Ζέντζι τον 13ο μ.Χ. αιώνα. Ο κεντρικός πυρήνας του Ζεν είναι το Ζαζέν, δηλαδή ο καθιστικός διαλογισμός ή απλώς “κάθισμα“. Πρόκειται για μια πρακτική που μας αλλάζει βαθμιαία, κατευθύνοντάς μας προς τον φυσικό εαυτό, αφαιρώντας τα προσωπεία που δημιουργήθηκαν μέσα από την πορεία της ζωής.

Ο βασικός μας στόχος είναι η διάδοση και η διδασκαλία πανάρχαιων πρακτικών όπως είναι ο διαλογισμός, οι πολεμικές τέχνες και η γιόγκα, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην καλλιέργεια της αυτογνωσίας, της αυτοπειθαρχίας και της πνευματικής ανάπτυξης, ποιότητες που έρχονται με τη σωματική άσκηση και τον διαλογισμό.

Ιδιαιτέρως σημαντική και πολύτιμη είναι η παρουσία των έμπειρων Δασκάλων μας στην κάθε τέχνη. Η διδασκαλία αυτών των τεχνών αφενός καθοδηγεί τον ασκούμενο με ασφάλεια στη βελτίωση της υγείας και την ευρωστία, αφετέρου στοχεύει ταυτόχρονα στην ανάπτυξη των πνευματικών του αρετών, πράγμα που δεν συμβαίνει συχνά αλλά είναι ιδιαίτερα επιτακτικό για την εποχή μας. Συνεπώς ο Δάσκαλος, ή Σενσέι, καθοδηγεί τον ασκούμενο να αναπτύξει, μέσα από την κατάλληλη σωματική στάση ή κίνηση, αυτοσεβασμό, αλληλοσεβασμό, σθένος, τιμιότητα, ευθυκρισία και συμπόνια.

Το κέντρο Ζεν είναι ένας πνευματικός χώρος αναζήτησης της Οδού. Τα μέλη, οι ασκούμενοι αλλά και οι επισκέπτες του μαθαίνουν να ζουν στο παρόν, να αγαπούν τις παραδοσιακές τέχνες, και να ασκούνται στην πρακτική του Ζαζέν. Σε κάθε περίπτωση, η έμφαση δίνεται στην προσωπική εμπειρία του μαθητή, μια εμπειρία που έρχεται μέσα από την πρακτική εξάσκηση κι όχι μέσα από θεωρίες ή δόγματα. Ο Δάσκαλος διδάσκει, ο ασκούμενος ασκείται, μαθαίνει και ανακαλύπτει τον Δρόμο ή Ντο. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο.

Μέσω της Οδού, οι άνθρωποι οδεύουν προς τη διανοητική και πνευματική τους ολοκλήρωση, στόχος της οποίας είναι η αρμονική και δημιουργική συμπόρευση με τους συνανθρώπους τους. Αυτός είναι και ο απώτερος στόχος μας στο Κέντρο Ζεν · θέλουμε να λειτουργήσουμε υπέρ της πνευματικής ανάπτυξης των ατόμων, αλλά και της κοινωνίας ως συνόλου.

Εξάλλου, το ίδιο το Ζεν και η σωστή πρακτική του εξάσκηση μπορεί να φέρει γαλήνη και συμφιλίωση, αρχικά μέσα μας και κατόπιν με τους γύρω μας. Συντελεί έτσι αποφασιστικά στην αποκατάσταση της αγάπης και της αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας και κοινωνικής τάξης.