ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΙ

Τέσσερεις μοναχοί αποφάσισαν να κάνουν για δύο εβδομάδες σιωπηλό διαλογισμό. Το πρώτο βράδυ τα κεριά τρεμόπαιξαν και έσβησαν. Ο πρώτος μοναχός είπε: «Όχι! Έσβησαν τα κεριά.» Ο δεύτερος είπε: «Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να μιλάμε.» Ο τρίτος είπε: «Γιατί μιλάτε;» Ο τέταρτος γέλασε και είπε: «Χα! Είμαι ο μόνος που δεν μίλησε.»

Ο κάθε μοναχός έσπασε τη σιωπή για διαφορετικό λόγο και ο κάθε ένας από αυτούς είναι και ένα συχνό εμπόδιο που συναντάμε στην πρακτική του zazen. Ο πρώτος αφαιρέθηκε από το τι συνέβαινε γύρω του (τα κεριά) και έχασε την εστίασή του. Ο δεύτερος ανησυχούσε περισσότερο για τους κανόνες παρά για το zazen το ίδιο. Ο τρίτος επέτρεψε στο θυμό του να τον παρασύρει. Τέλος, ο τέταρτος χάθηκε στο εγώ του.