ΖΕΝ LIBRARY

INTERNET LINKS

BOOKS IN ENGLISH

Sekkei Harada

 • The Essence of Zen: The Teachings of Sekkei Harada
 • Unfathomable Depths: Drawing Wisdom for Today from a Classical Zen Poem

Shohaku Okumura

 • Living by vow
 • Realizing Genjokoan: The Key to Dogen’s Shobogenzo

Joko Beck

 • Everyday Zen
 • Nothing Special: Living Zen

Suzuki Roshi

 1. Zen mind, Beginners mind

Thich Nhat Hanh

 • The Heart of the Buddha’s Teaching
 • Being Peace
 • Present Moment
 • The Heart of Understanding
 • Peace is every step

Reb Anderson

 • Being Upright

Philip Kapleau

 • The three Pillars of Zen: Teaching, Practice, and Enlightenment

John Daido Loori

 • The Zen of Creativity
 • The art of just sitting

Katsuki Sekida

 • Zen Training, Methods & Philosophy

Taisen Deshimaru

 • The Zen Way to the Martial Arts

Kosho Uchiyama

 • Opening the Hand of Thought: Foundations of Zen Buddhist Practice

Kodo Sawaki and Kosho Uchiyama with Shohaku Okumura

 • The Zen Teaching of Homeless Kodo

Dainin Katagiri

 • The Light That Shines through Infinity: Zen and the Energy of Life
 • Each Moment Is the Universe: Zen and the Way of Being Time

BOOKS IN GREEK

Σικαντάζα, Shohaku Okumura, Εκδόσεις Εστία & Zen Center Athens

Νταμαπάντα, Εκδόσεις Καστανιώτης

Ζεν Νους, ο Νους του Αρχαρίου, Shunryu Suzuki, Εκδόσεις Ιανός

Η άσκηση Ζεν, Taishen Deshimaru

Το Ζεν και η Τέχνη της Τοξοβολίας, Ευγένιος Χέριγκελ

 Ζεν και η Τέχνη του Ξίφους, Tajuan Soho

Σομπογκένζο, Dogen Zenji, Εκδόσεις Ντάρμα

 Η τέχνη της δημιουργικής απραξίας, John Daido Loori, Εκδόσεις Κέδρος