ΖΕΝ LIBRARY

KOTEN ROSHI’S ONLINE DHARMA TALKS MATERIAL

QUESTIONS & ANSWERS WITH KOTEN ROSHI

TEXTS FOR READING

ZEN STORIES

A student asked Shunryu Suzuki:
“How much ‘I’ do we need?”

In Zen, the unity of Practice and Realization (satori) is taught. In other words, we do not attain the goal by means of practice; practice itself is the goal of realization, and the goal, realization, is at once practice.

Four monks decided to do two weeks of silent meditation. On the first night the candles flickered and went out.

 

BOOKS IN ENGLISH

Sekkei Harada

 • The Essence of Zen: The Teachings of Sekkei Harada
 • Unfathomable Depths: Drawing Wisdom for Today from a Classical Zen Poem

Shohaku Okumura

 • Living by vow
 • Realizing Genjokoan: The Key to Dogen’s Shobogenzo

Joko Beck

 • Everyday Zen
 • Nothing Special: Living Zen

Suzuki Roshi

 1. Zen mind, Beginners mind

Thich Nhat Hanh

 • The Heart of the Buddha’s Teaching
 • Being Peace
 • Present Moment
 • The Heart of Understanding
 • Peace is every step

Reb Anderson

 • Being Upright

Philip Kapleau

 • The three Pillars of Zen: Teaching, Practice, and Enlightenment

John Daido Loori

 • The Zen of Creativity
 • The art of just sitting

Katsuki Sekida

 • Zen Training, Methods & Philosophy

Taisen Deshimaru

 • The Zen Way to the Martial Arts

Kosho Uchiyama

 • Opening the Hand of Thought: Foundations of Zen Buddhist Practice

Kodo Sawaki and Kosho Uchiyama with Shohaku Okumura

 • The Zen Teaching of Homeless Kodo

Dainin Katagiri

 • The Light That Shines through Infinity: Zen and the Energy of Life
 • Each Moment Is the Universe: Zen and the Way of Being Time

BOOKS IN GREEK

Ανοίγοντας το χέρι της σκέψης, Kosho Uchiyama, Εκδόσεις Εστία & Zen Center Athens

Σικαντάζα, Shohaku Okumura, Εκδόσεις Εστία & Zen Center Athens

Νταμαπάντα, Εκδόσεις Καστανιώτης

Ζεν Νους, ο Νους του Αρχαρίου, Shunryu Suzuki, Εκδόσεις Ιανός

Η άσκηση Ζεν, Taishen Deshimaru

Το Ζεν και η Τέχνη της Τοξοβολίας, Ευγένιος Χέριγκελ

 Ζεν και η Τέχνη του Ξίφους, Tajuan Soho

Σομπογκένζο, Dogen Zenji, Εκδόσεις Ντάρμα

 Η τέχνη της δημιουργικής απραξίας, John Daido Loori, Εκδόσεις Κέδρος