ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΖΕΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

https://global.sotozen-net.or.jp/

Basic Key Terms of Soto Zen Teaching
https://global.sotozen-net.or.jp/eng/library/key_terms/index.html

https://global.sotozen-net.or.jp/eng/library/comics/index.html

Shōbōgenzō: The True Dharma-eye Treasury translation of Dōgen’s Shōbōgenzō by Gudo Wafu Nishijima and Chodo Cross free pdf download
volume 1
https://www.bdkamerica.org/book/sh%C5%8Db%C5%8Dgenz%C5%8D-true-dharma-eye-treasury-volume-i

volume 2
https://www.bdkamerica.org/book/sh%C5%8Db%C5%8Dgenz%C5%8D-true-dharma-eye-treasury-volume-ii

volume 3
https://www.bdkamerica.org/book/sh%C5%8Db%C5%8Dgenz%C5%8D-true-dharma-eye-treasury-volume-iii

volume 4
https://www.bdkamerica.org/book/sh%C5%8Db%C5%8Dgenz%C5%8D-true-dharma-eye-treasury-volume-iv

Thich Naht Hanh: The Miracle of Mindfulness http://terebess.hu/zen/mesterek/Thich Nhat Hanh – The Miracle of Mindfulness.pdf

Sekkei Harada Roshi: The Key to Zen http://www.lionsroar.com/the-key-to-zen/

Erich Fromm, D. T. Suzuki, Richard De Martino, Zen Buddhism and Psychoanalysis, https://issuu.com/kanyeanthoong/docs/zen_buddhism_and_psychoanalysis_by_

Shunryu Suzuki: Zen-Mind-Beginners-Mind https://holybooks-lichtenbergpress.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Zen-Mind-Beginners-Mind-by-Shunryu-Suzuki.pdf

“To you”, a collection of sayings by Sawaki Roshi https://antaiji.org/en/services/kodo-to-you/

http://wearebuddhamind.blogspot.com/2008/12/being-thoroughly-familiar-with-true.html

http://www.faculty.luther.edu/~kopfg/internal/fullsyllabai/Roshi.html

The Heart Sutra, Harada Sekkei Roshi

Dogen Zenji’s Three Minds, by Harada Sekkei Roshi

To Study the Way of Buddha, by Harada Sekkei

Zazen is not step-by-step learning meditation, by Harada Sekkei Roshi

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

“The Essence of Zen: The Teachings of Sekkei Harada”, Sekkei Harada
“Unfathomable Depths: Drawing Wisdom for Today from a Classical Zen Poem”, Sekkei Harada

LIVING BY VOW, Shohaku Okumura

Realizing Genjokoan: The Key to Dogen’s Shobogenzo, Shohaku Okumura

“Everyday Zen”,Joko Beck

“Nothing Special: Living Zen”,Joko Beck

“Zen mind, Beginners mind”, Suzuki Roshi

“The Heart of the Buddha’s Teaching”, Thich Nhat Hanh

“Being Peace”,Thich Nhat Hanh

“Present Moment”,Thich Nhat Hanh

“The Heart of Understanding”,Thich Nhat Hanh

“Peace is every step”,Thich Nhat Hanh

“Being Upright”, Reb Anderson

“ The three Pillars of Zen: Teaching, Practice, and Enlightenment”, Philip Kapleau

“The Zen of Creativity”, John Daido Loori

“The art of just sitting”, John Daido Loori

“Zen Training, Methods & Philosophy’’, Katsuki Sekida

‘’The Zen Way to the Martial Arts’, Taisen Deshimaru

Opening the Hand of Thought: Foundations of Zen Buddhist Practice, Kosho Uchiyama

The Zen Teaching of Homeless Kodo, Kodo Sawaki and Kosho Uchiyama with Shohaku Okumura

“The Light That Shines through Infinity: Zen and the Energy of Life”, Dainin Katagiri
“Each Moment Is the Universe: Zen and the Way of Being Time”, Dainin Katagiri

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Shohaku Okumura, “Σικαντάζα”,  Εκδόσεις Εστία &  Zen Center Athens

Νταμαπάντα, (εκδόσεις Καστανιώτης)

Shunryu Suzuki, “ Ζεν Νους, ο Νους του Αρχαρίου” (εκδόσεις ΙΑΝΟΣ)

Taishen Deshimaru “Η άσκηση Ζεν”

Ευγένιος Χέριγκελ, “Το Ζεν και η Τέχνη της Τοξοβολίας” (μετάφραση)

Tajuan Soho, ‘’Ζεν και η Τέχνη του Ξίφους’’ (μετάφραση)

Dogen Zenji, “Σομπογκένζο” (εκδόσεις Ντάρμα)

John Daido Loori, “Η τέχνη της δημιουργικής απραξίας”(εκδόσεις Κέδρος)

ΒΙΝΤΕΟ

Koten Roshi’s Introduction to Zen

 

Zazen is good for nothing by Roshi Shohaku Okumura

How to Practice Zazen – Video instructions by Master Gudo Nishijima

 

Ο Κωνσταντίνος Σγουμπόπουλος στην Εισαγωγή στο Ζεν,